• Kompetensområden för våra IT-konsulters uppdrag

  MFC Group samarbetar med flera olika aktörer och arbetar utifrån kompetensområden för att du som konsult alltid skall få så effektiv hjälp som möjligt och samtidigt ges möjlighet till spännande och utvecklande uppdrag. Våra huvudområden är t ex test, systemutveckling, infrastruktur, projektledning, SAP och verksamhetsutveckling.

  Du får en kontaktperson hos MFC Group, med fokus på just ditt kompetensområde. MFC Group kompetensansvariga har stor kunskap om sina områden samt en unik förmåga att hitta rätt kompetens till rätt projekt.

  Alla våra konsulter har flera års erfarenhet av it-branschen och är kunniga inom en mängd olika områden. Vi lämnar gärna ut våra konsultprofiler inklusive CV vid förfrågan. MFC tar idag emot konsultuppdrag när det gäller Test och Testledning, Infrastruktur, Systemutveckling (Java, .NET, C#, C/C++, integration), Business Intelligence och Data Warehouse, Projektledning, SAP ,Verksamhetsutveckling, Inbyggda System (Embedded Systems), m.fl. 

  MFC kan också tillhandahålla helhetslösningar när det gäller webb.

  För mer information läs vidare om alla våra kompetensområden. • Infrastruktur

  Infrastruktur är ett stort kompetensområde inom MFC Group där vi hjälper våra kunder att finna både specialister och generalister inom alla roller. Infrastruktur är ett brett område och vi har därför delat upp det i sju delar:

  • Application & Middleware management
  • Server management
  • Desktop management
  • Virtualization
  • Communication & Network
  • Storage & Backup/ Data warehouse
  • Support management

  Inom dessa kompetensområden finns en mängd olika roller där MFC Group söker konsulter. Spännvidden på uppdragens kompetensnivå är mycket bred så oavsett om du som konsult är mindre erfaren eller om du har många års erfarenhet så har MFC Group uppdrag som kan passa just dig.

  Tekniker

  Inom infrastruktur arbetar vi ofta med konsultförfrågningar inom Microsoft, Cisco, Nortel, Citrix, VMware, Hyper-V, XenApp, Xenserver, App-V, Solaris, HP-UX, SAN, LAN, WAN, WiMAX, W-CDMA, Exchange, Oracle, SQL, Checkpoint, Dataprotector, NetApp, Platespin, Juniper, SMS, MSI, SCCM, OpenSource, RedHat, SuseLinux, Episerver, Apple, HP och IBM. Vi arbetar också med nyare tekniker så som VoIP, LTE och Infrastruktursäkerhet. • Projektledning

  Projektledning är ett av MFC Group:s största kompetensområden. Vi hjälper våra kunder att få tillgång till de bästa och mest erfarna projektledare som finns på marknaden. Vi samarbetar med seniora projektledare med specialiserad kompetens som matchar kundernas behov.

  Områden

  Projektledaruppdragen kan vara allt från programledare för stora globala projekt till mer specialiserade projektledarroller som exempel teknisk projektledare inom ett specifikt område. Olika projektledare roller kan vara: programledare, huvudprojektledare, administrativ projektledare, delprojektledare, teknisk projektledare, utförande projektledare, projektkoordinator eller projekt administratör. Ibland efterfrågas även rollen som metodstöd for olika projektstyrningsmetoder eller modeller.

  Även roller som arbetar i projektet tillsammans med projektledaren är vanligt förekommande, t ex: kravhanterare, testledare, configuration manager, systemägare eller andra ledande befattningar inom ett projekt.

  Projekten våra projektledare har ansvar för kan vara av olik karaktär, allt från verksamhetsutveckling, olika förstudier, systemutvecklingsprojekt, förvaltningsprojekt, infrastrukturprojekt till olika branschs eller kund specifika projekt.

  Vi har konsulter som är erfarne och/eller certifierade inom: RUP, PROPS, PPS, Prince2, IPMA, PMI, ITIL och Scrum. • Test och Testledning

  Test är ett stort kompetensområde inom MFC Group och vi har många kunder som är i behov av denna kompetens. Vanliga efterfrågade roller inom test är: testare, testdesigner, testanalytiker, prestandatestare, testautomatiserare, testmiljöansvariga och testledare. Typer av test som ofta förekommer är bl.a. integrationstest, systemtest, acceptanstest, automatiserade tester och prestanda/lasttester.

  Testare med viss specifik branscherfarenhet är ofta extra efterfrågade, t ex inom försäkring, bank, retail, telekom, men det finns behov av även andra branscherfarenheter.

  Vi söker konsulter till vårt nätverk oavsett om det gäller seniora eller juniora profiler inom test/testledning.

  Tekniker

  Några verktyg som kunderna frågar efter i sina testuppdrag är bl.a.: HP Quality Center, Mercury TestDirector, HP LoadRunner, Rational TestManager, Rational ClearCase, Rational ClearQuest. • Business Intelligence

  Området Business Intelligence och Data Warehouse och innefattar flera olika roller samt flera olika verktyg och kompetenser. Vanliga roller våra kunder efterfrågar är: arkitekter, utvecklare och testare. Ofta kombineras utvecklar-rollen med en design-roll. Vi får även in önskemål om projektledare som har erfarenhet av att driva projekt inom Business Intelligence och konsulter som har vana av att ta fram KPIer.

  Vi söker konsulter till vårt nätverk oavsett om det gäller seniora eller juniora profiler med erfarenhet från olika BI-verktyg och databaser. Konsulternas erfarenheter kan både vara djup och specialiserad eller bred och generell och våra kunder efterfrågar alla typer.

  Tekniker

  Inom Business Intelligence och Data Warehouse arbetar vi med konsultförfrågningar inom IBM Cognos, SAS, Microsoft (SSIS, SSRS, SSAS) och SAP Business Object. Våra kunder efterfrågar experter inom bl a OLAP, rapporter, ETL, och data mining. Vanliga databaser är SQL Server och Oracle men ibland förekommer även MySQL och DB2. • Verksamhetsutveckling

  MFC Group's Management Consultants arbetar inom många olika områden, detta kan vara operativa processer, strategi och ledning eller olika metoder och modeller. Exempel på områden inom operativa processer är: försäljning, marknad, HR, finans, R&D, logistik/leverans, projekt/programledning eller kvalitet.

  Inom strategi och ledning är exempel på områden: omvärldsanalys, vision, mission, värderingar, affärsplanering (mål, strategi, resurser), organisationsutveckling eller implementering av olika regulatorer. Ledar- och grupputveckling är andra vanligt förekommande områden.

  Uppdrag

  Vi arbetar idag med Sveriges största företag och flera myndigheter inom detta område. Som konsult får du möjlighet få uppdrag i spännande och utvecklande roller hos Nordens ledande bolag inom olika områden. • Systemutveckling (Java, .NET, C#, C/C++, integration)

  Systemutveckling är ett stort och brett område där hjälper vi våra kunder att finna både specialister och generalister inom alla roller. Vanliga roller våra kunder efterfrågar är: arkitekter, integrationskonsulter och systemutvecklare. Vi söker konsulter till vårt nätverk oavsett om det gäller seniora eller juniora profiler inom både moderna och äldre utvecklingsspråk.

  Arkitekter

  Våra kunder har ett stort behov av seniora arkitekter med erfarenhet av större system och portaler. Vi får förfrågningar på exempelvis IT-arkitekter, Enterprisearkitekter, lösningsarkitekter och mjukvaruarkitekter.

  Tekniker

  Inom systemutveckling arbetar vi vanligtvis med konsultförfrågningar inom Java, .NET och C#, men även med smalare och mer nischade förfrågningar och ovanliga kombinationer av tekniker t ex experter som är seniora inom J2EE/JEE och Oracle, SharePoint/MOSS och .NET eller Siebel och :NET. Inom integrationsområdet efterfrågas ofta kompetens inom WebSphere och BizTalk. Våra kunder har även ett stort behov av konsulter inom Webutveckling/Front-End och olika CRM-system. • Inbyggda System (Embedded Systems)

  Inom området inbyggda system har vi på MFC Group stor erfarenhet av att leverera seniora konsulter och specialister. Vi är därför alltid intresserade av att skapa nya kontakter med konsulter som har erfarenhet av inbyggda system. Behovet omfattar ett brett spann av kompetensområden. I vårt konsultnätverk finns allt från seniora ASIC designers till konsulter som arbetat med Android i skarpa projekt.

  När det gäller inbyggda system är det vanligt att kunderna efterfrågar kompetens inom exempelvis Embedded Linux, ARM, Lauterbach, Embedded C/Java, VHDL, ASIC. I vissa fall arbetar man väldigt nära hårdvaran, och bör i dessa fall ha erfarenhet av till exempel konstruktion och PCB:er. Telekomkunderna efterfrågar ofta kompetens inom J2ME, J2EE, Scrum, utveckling av applikationer för Iphone eller Android. • SAP

  Inom SAP-området arbetar konsulter i ett stort antal olika roller, vilka alla ställer olika krav på specifik kompetens och erfarenhet inom såväl systemets teknik och funktion som processkunskap.

  MFC Group:s SAP team har därför målmedvetet under flera år arbetat med att bygga upp och utveckla vårt nätverk av SAP konsulter, såväl lokalt i Norden som internationellt. Vi är intresserade av alla typer av SAP konsulter, applikations- såväl som teknikorienterade. Vi arbetar nära våra kunder, med ett stort antal ramavtal och kan därför erbjuda varierade och intressanta uppdrag och roller inom en rad olika branscher.

  Vår kundportfölj varierar stort från lokala Nordiska företag till globala organisationer som använder sina SAP-system world-wide.

  Tekniker och uppdrag

  MFC Group:s SAP uppdrag kan vara allt i från korta förstudier, workshops eller utbildningsuppdrag till långa projektfunktioner som applikations- eller tekniskt erfaren konsult, där placeringsort helt styrs av kundens SAP användning och IT-organisation.

  Exempel på olika SAP roller vi har tillsatt är: programledare, projektledare, lösningsarkitekt, team lead, applikationskonsulter (ERP, SRM, CRM, SCM, etc.), teknikkonsulter (XI/PI, MDM, BI, Portal, etc.), BO, utvecklare (ABAP, Java, etc.) och testare/testledare. För många roller är kompetenskravet dessutom kopplat till en specifik branscherfarenhet, såsom Telecom, försvar eller olja & gas, etc.

Business Intelligence

Området Business Intelligence och Data Warehouse och innefattar flera olika roller samt flera olika verktyg och kompetenser. Vanliga roller våra kunder efterfrågar är: arkitekter, utvecklare och testare. Ofta kombineras utvecklar-rollen med en design-roll. Vi får även in önskemål om projektledare som har erfarenhet av att driva projekt inom Business Intelligence och konsulter som har vana av att ta fram KPIer.

Vi söker konsulter till vårt nätverk oavsett om det gäller seniora eller juniora profiler med erfarenhet från olika BI-verktyg och databaser. Konsulternas erfarenheter kan både vara djup och specialiserad eller bred och generell och våra kunder efterfrågar alla typer.

Tekniker

Inom Business Intelligence och Data Warehouse arbetar vi med konsultförfrågningar inom IBM Cognos, SAS, Microsoft (SSIS, SSRS, SSAS) och SAP Business Object. Våra kunder efterfrågar experter inom bl a OLAP, rapporter, ETL, och data mining. Vanliga databaser är SQL Server och Oracle men ibland förekommer även MySQL och DB2.

Konsultförfrågan

Invalid Input
Du måste fylla i ditt namn
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input