Nyheter från MFC Group AB

sjutton

Nytt avtal med SEB IT-Service

SEBlogo

Nytt Konsultavtal

Sedan den 1 november 2002 har MFC ett nytt konsultavtal med SEB IT- Service. Avtalet gäller teknisk support samt installation av ny plattform kallad Distansarbetsplats och ska förse försäkringsmäklarna möjligheten att arbeta på distans hos kunder, andra arbetsplatser eller varför inte hemifrån.