Nyheter från MFC Group AB

sjutton

Tecknat ramavtal med CSN/SPV

Återigen har MFC tillsammans med flera samarbetspartner lyckats teckna ramavtal med CSN/SPV inom området Systemutveckling och systemförvaltning.

Uppskattad inköpsvolym per år är 45 miljoner inom området.

Kort beskrivning om deras verksamhet:
* CSN (Centrala Studiestödsnämnden) är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd och hemutrustningslån.
* SPV (Statens pensionsverk) uppgift är att beräkna och utbetala tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom statsförvaltningen.

Vi vill rikta ett Stort tack till er som valde att gå som underkonsuler i vårt anbud.