Nyheter från MFC Group AB

sjutton

Nytt fördjupat samarbete med Madeo Sourcing Group AB

Som ett led i vår satsning inom IT kommer MFC under de kommande åren att fördjupa samarbetet med flera aktörer för att kunna genomföra flera större offentliga ramavtalsupphandlingar för konsulttjänster.

Exempelvis upphandlar skatteverket för uppåt 200 miljoner per år och Vägverket (tillsammans med Banverket, Transportstyrelsen och Borlänge Kommun) för uppåt 380 miljoner per år.