Nyheter från MFC Group AB

sjutton

Stockholm Stads ramavtalsupphandling

MFC och KeyMan m.fl. kommer att svara på Stockholm Stads ramavtalsupphandling.

Förra upphandlingen (som blev överklagad) vann vi tillsammans med våra underleverantörer och nu är det dags igen!

Inom följande avtalsområden efterfrågas IT-konsulter:
1. Informationssäkerhet
2. GIS 3. Specialiststöd systemförvaltning och kravställning
4. Systemutveckling integrationsmotorer
5. Systemutveckling kommunikation och infrastruktur
6. Systemutveckling Microsoft CRM
7. Systemutveckling Microsoft Office Sharepoint Server
8. Systemutveckling webb9. Systemutveckling övrigt (övrig MS-teknik + java)

Upphandlingens volym/omfattning Några garantier beträffande volymer eller möjligheter att erhålla ett bestämt antal uppdrag kan inte lämnas. Den totala volymen räknad i kronor under hela avtalsperioden, 2 år, är väldigt svår att ange, men uppskattas uppgå till 70 Mkr.