Nyheter från MFC Group AB

sjutton

Större upphandling mot Sveriges kommuner och landsting

MFC, eWork med flera genomför i dagsläget en större upphandling mot Sveriges kommuner och landsting som i slutändan kommer omfatta de flesta kommuner, landsting och förbund inom landet.

Uppskattat värde på upphandlingen är 400 mnkr/år.
Upphandlingen avser ett samarbetsavtal för perioden 2012-05-31 - 2014-05-30 (+ ev 2 år).

Den aktuella upphandlingen omfattar följande geografiska anbudsområden: Stockholms län Värmlands län Västmanlands län Örebro län

Upphandlingen omfattar följande kompetensområden och roller:

1. Verksamhetsutveckling och strategi
a. Modelleringsledare
b. Krav- eller systemanalytiker
c. Metodstöd

2. Ledning och styrning
a. Projektledare
b. Teknisk projektledare
c. Processledare d. Testledare

3. Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur
a. Systemutvecklare/systemerare
b. Systemintegratör
c. Systemtekniker
d. Tekniker nätverk och kommunikation
e. Databastekniker
f. Testare

4. Arkitekter
a. Enterprisearkitekt
b. Verksamhetsarkitekt
c. Lösningsarkitekt
d. Mjukvaruarkitekt
e. Användbarhetsarkitekt

5. Informationssäkerhet
a. Säkerhetsstrateg/säkerhetsanalytiker
b. Risk management
c. Säkerhetstekniker
d. Säkerhetstekniker implementering

6. Användbarhet, information och webb
a. Interaktionsdesigner
b. Grafisk formgivare
c. Testare av användbarhet