Nyheter från MFC Group AB

sjutton

Ramavtalsupphandlingen på Åklagarmyndigheten

MFC och KeyMan kommer att delta i kvalificeringsfasen inför ramavtalsupphandlingen på Åklagarmyndigheten.

Ort: Stockholm
Tidsperiod: Ramavtal 4 år