Nyheter från MFC Group AB

sjutton

Slutanbud i upphandlingen till Åklagarmyndigheten

Vi gick vidare i område 3 - Verksamhetsutveckling, ledning och styrning inom IT och väntar på besked i början av nästa år. Till dess önskar vi från MFC Group en God Jul och ett Gott Nytt År!