Nyheter från MFC Group AB

sjutton

Ramavtal en förutsättning för uppdrag...

MFC samarbetar med flera större konsultbolag, konsultmäklare och kunder i större företag, myndigheter och organisationer som reglerar sina konsultinköp i ramavtal. Inom detta regleras priser, tjänster och åtaganden. En mångårig, tydlig tendens är att kunderna tecknar färre och större ramavtal med sina leverantörer. Ramavtalet är i dessa fall en förutsättning men inte någon garanti för affärer. För att skapa affärer inom avtalen för MFC en kontinuerlig dialog med kunderna och samarbetspartner kring deras konsultbehov och möjligheterna att utveckla och effektivisera konsulthanteringen. MFC´s samarbetspartner eWork arbetar ständigt med att utveckla sin portfölj av ramavtal med Sveriges och Nordens stora konsultköpare och har i dagsläget över 100 ramavtal.