Nyheter från MFC Group AB

sjutton

MFC Group med bl.a KeyMan kommer att lämna anbud till Finansinspektionens upphandling

MFC Group med bl.a KeyMan kommer att lämna anbud till Finansinspektionens upphandling av uppdragskonsulter inom IT.

 • Upphandlingen omfattar följande områden/roller:
 • IT-arkitekt, systemdesign
 • Systemutvecklare
 • Testare
 • Dokumentationskonsulter
 • Projektledare/Utredare
 • Kravanalytiker
 • Testledare
 • Managementkonsulter
 • Informationssäkerhet
 • Systemering
 • Databasdesigner - administratör

Tillgänglighetsspecialist Systemintegratör Versionshantering Ramavtalet löper på 2 år med option på förlängning ytterligare 2 år.