Nyheter från MFC Group AB

sjutton

Pensionsmyndigheten (PPM) ”Upphandling av ramavtal avseende IT-konsultmäklare"

MFC Group kommer tillsammans med samarbetspartner att skicka in ett anbud avseende Pensionsmyndighetens ”Upphandling av ramavtal avseende IT-konsultmäklare”

PPM köper årligen in ca 60 – 100 konsulter och den genomsnittliga avtalstiden är 1 år. Upphandlingen avser 25 olika typroller inom 7 olika kompetensområden, samtliga på nivå 3, 4 och 5.